składanie wniosku przez internet

Jak skorzystać z programu „Czyste Powietrze”? 

W dzisiejszych czasach walka o czyste środowisko naturalne jest priorytetem wszystkich wysoko rozwiniętych państw. Poprawa jakości powietrza jest niezwykle istotnym elementem działań proekologicznych. Celem programu „Czyste Powietrze” jest zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności energetycznej gospodarstw domowych. Zachęca on Polaków do inwestowania w przyjazne dla środowiska źródła ciepła poprzez finansowanie dopłat na wymianę starych źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne rozwiązania technologiczne.

Kto może skorzystać z programu „Czyste Powietrze”?

Program „Czyste Powietrze” został stworzony z myślą o właścicielach domków jednorodzinnych oraz właścicielach wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Jeżeli osoby zainteresowane partycypowaniem w tym programie są współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, mogą z niego skorzystać, o ile zgodę na to wyrażą pozostali jego współwłaściciele. Program ten jest kierowany także do osób, które dopiero uzyskały zgodę na budowę domu jednorodzinnego oraz właścicieli domów, które nie zostały jeszcze przekazane albo zgłoszone do użytkowania.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest dochód roczny, który nie może przekraczać kwoty 100 000 zł. Jeżeli osoba zainteresowana uzyskuje dochody z kilku źródeł, są one sumowane, a ostateczna kwota nie może wynosić więcej niż 100 000 zł.

Jakie źródła ciepła są objęte dofinansowaniem w ramach programu „Czyste Powietrze”?

Aby móc uzyskać dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”, konieczna jest wymiana źródła ciepła starej generacji opalanego paliwem stałym na nowoczesne źródła ciepła, które są bardziej ekologiczne. Do takich źródeł ciepła zaliczamy:

  • kotły na paliwa stałe,
  • węzły cieplne,
  • systemy ogrzewania elektrycznego,
  • kotły olejowe,
  • kotły gazowe kondensacyjne,
  • pompy ciepła powietrzne,
  • pompy ciepła odbierające ciepło z wody albo gruntu.

Dzięki ich użyciu możliwe jest zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery albo nawet całkowite ich wyeliminowanie. Stare piece i kotły są więc wymieniane na nowoczesne urządzenia, które spełniają najwyższe normy.

Co jeszcze może być dofinansowane z programu „Czyste Powietrze”

Ponieważ celem programu „Czyste Powietrze” jest zadbanie o jakość powietrza, przewiduje on również dotacje na inne działania związane z termomodernizacją budynków. Oprócz wymiany źródła ciepła można więc skorzystać z dofinansowania na ocieplenie domu, a także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Wymiana samego źródła ciepła może być niewystarczająca, jeżeli budynek ma nieszczelne okna albo niedostatecznie skuteczną izolację. Aby budynek faktycznie nie przykładał się do zwiększonej emisji pyłów i innych szkodliwych substancji oraz był efektywny energetycznie, musi być szczelny – tylko wtedy wyprodukowane ciepło nie będzie uciekać z jego wnętrz, dzięki czemu energia wykorzystywana do jego ogrzewania nie będzie marnowana, co przełoży się także na niższe rachunki za prąd i mniejsze wydatki na ogrzewanie.

Jakiej wysokości dofinansowanie można dostać?

Dotacja przyznana w ramach programu „Czyste Powietrze” może wynosić od 30 000 zł do 37 000 zł. Może być ona przyznana w formie dotacji albo pożyczki. Forma oraz wysokość uzyskanego wsparcia finansowego na wymianę starego źródła ciepła i przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych zależy od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w danym gospodarstwie domowym. Podstawowym warunkiem dofinansowania jest koszt przedsięwzięcia, który nie może wynieść mniej niż 3 000 zł.

Jak zgłosić się do programu „Czyste Powietrze”?

Wniosek o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” można złożyć na dwa sposoby: przez Internet albo w urzędzie w formie papierowej.

Aby skorzystać ze składania wniosku bez wychodzenia z domu, należy najpierw zalogować się na Portalu Beneficjenta, pobrać formularz wniosku w PDF, a następnie go wypełnić. Gotowy wniosek składa się na tym samym portalu. Kolejnym krokiem jest wydrukowanie go, dodanie wymaganych załączników i podpisanie wszystkich dokumentów. Gdy już to zrobimy, musimy jeszcze złożyć jego papierową wersję w odpowiednim WFOŚiGW albo w gminie. Można to również wykonać przez stronę serwisu rządowego gov.pl. W tym wypadku wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie internetowej i podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, a następnie przesyła go do właściwego WFOŚiGW.

Bardzo istotny jest właściwy termin złożenia wniosku – trzeba to zrobić do 6 miesięcy przed rozpoczęciem planowanej inwestycji. Uczestnik programu ma 30 miesięcy od daty złożenia wniosku na zakończenie wszystkich prac związanych z termomodernizacją swojego domu.

Podobne wpisy