PROGRAM 25 LETNIEJ GWARANCJI CYCLOVAC

Dotyczy części odkurzacza centralnego: silnika wraz z turbiną oraz wszelkich podzespołów elektrycznych. Producent wraz z przekazaniem specjalnego certyfikatu udziela 25 lat gwarancji na te podzespoły od daty zakupu.

Usługa ta nie wydłuża okresu gwarancji na prace serwisowe.

Program 25 letniej gwarancji Cyclovac dedykowany jest dla odkurzaczy  centralnych serii GS, H i HX.

Nabycie praw do programu jest odpłatne i standardowy koszt wynosi 250 zł brutto. Zgłoszenie do programu należy przesłać nie później niż 30 dni od daty zakupu jednostki centralnej. Po upływie tego okresu objęcie zakupionego odkurzacza programem 25 letniej gwarancji nie będzie możliwe.

Gwarancja na części traci ważność gdy:

 • Zainstalowano lub użytkowano urządzenie niezgodnie z podręcznikiem użytkownika.
 • Urządzenie używano do usuwania płynów lub pyłów budowlanych (gips, cement lub pyły powstałe po szlifowaniu ścian).
 • Nastąpiła zmiana pierwotnego miejsca zamontowania odkurzacza centralnego lub urządzenie po rozpoczęciu eksploatacji zmieniło właściciela.
 • Nastąpiło zerwanie plomby gwarancyjnej.
 • Dokonano w urządzeniu nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych.
 • Stwierdzono użycie nieoryginalnych części lub materiałów eksploatacyjnych.

Dodatkowe uwagi:

 • Warunkiem obowiązywania programu 25 letniej gwarancji jest wykorzystanie zakupionego odkurzacza centralnego wyłącznie na potrzeby użytku domowego.
 • Programem tym nie są objęte szczotki w silniku, które podlegają eksploatacyjnemu zużyciu.
 • Otrzymany certyfikat jest podstawą uznania roszczeń z tytułu programu 25 letniej gwarancji.

Zgłoszenie odkurzacza do programu 25 letniej gwarancji

W tym celu należy pocztą na adres Dystrybutora lub mailem na adres kontakt@cpdp.pl wysłać poniższe dane. Można w tym celu także skorzystać z kwestionariusza znajdującego się na stronie www.cyclovac.pl w zakładce „Dokumenty i materiały do pobrania”.

 • Imię i Nazwisko
 • Adres pod którym zamontowany jest odkurzacz centralny, a także adres korespondencyjny jeżeli jest inny.
 • E-mail do kontaktu
 • Model odkurzacza centralnego
 • Numer seryjny odkurzacza centralnego
 • Datę zakupu
 • Skan dowodu zakupu

W odpowiedzi zwrotnej otrzymają Państwo wiadomość z podanym numerem konta do opłacenia uczestnictwa w programie 25 letniej gwarancji.

Po otrzymaniu płatności, w ciągu 7 dni roboczych wyślemy certyfikat potwierdzający objęcie Państwa odkurzacz programem 25 letniej gwarancji. Certyfikat wyślemy listem poleconym na podany adres korespondencyjny. W przypadku nieodebrania listu poleconego certyfikat pozostanie do odebrania w siedzibie Dystrybutora. Duplikaty certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w programie 25 letniej gwarancji nie będą wystawiane.