Fakty i mity o odkurzaczach centralnych

Fakty i mity o odkurzaczach centralnych

W instalacji odkurzacza centralnego gromadzą się roztocza i inne mikro-organizmy

Fałsz. Prędkość przepływu powietrza w instalacji przekracza 100 km/h. Aby sobie uzmysłowić jaka to siła wystarczy wysunąć dłoń przez okno z samochodu poruszającego się podobną prędkością.

Zanieczyszczenia z instalacji dostaną się do domu

Fałsz. Zanieczyszczenia nie mogą cofać się do domu, gdyż cała instalacja odkurzacza centralnego pracuje jako podciśnieniowa, a gniazda ssące posiadają szczelne zamknięcia.

Ponadto tak instalacja pracuje w kierunku z domu do …. urządzenia, a nie od urządzenia do domu. Propagatorom tego mitu zawsze zadaję pytanie: “gdzie trzymacie swój domowy odkurzacz?” odpowiedź w 90% brzmi “w szafie”. Pozostawię to bez komentarza :).

Instalacja odkurzacza centralnego może doprowadzić do skażenia instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej

Fałsz. Są to zupełnie inne instalacje, inne są źródła ich zanieczyszczeń. Odkurzacz centralny jak już wspomniałem pracuje w kierunku od domu do urządzenia.

Reasumując odkurzacz centralny wyciąga powietrze z pomieszczeń w których przebywamy, a wentylacja i klimatyzacja tłoczą je do tychże pomieszczeń. Nie stanowi więc takiego zagrożenia.

Odkurzacz centralny może powodować cofnięcie się zanieczyszczeń z kanałów wentylacyjnych

Prawda. Jednak rozwiązanie jest banalnie proste i występuje tylko w przypadku gdy w domu brak wentylacji mechanicznej. Podczas odkurzania należy uchylić lufcik.

Odkurzacz centralny jest głośny

Prawda / fałsz. Hałasuje przede wszystkim odkurzacz centralny (do 65 decybeli. Dotyczy modeli z silnikiem typu Bypass), która pracuje często ciszej niż odkurzacz tradycyjny ( Cyclovac H615).

Odkurzacz centralny jest instalowany z dala od pomieszczeń mieszkalnych: w garażu, piwnicy, pomieszczeniu technicznym – między innymi po to, aby ograniczyć hałas docierający do mieszkańców domu.

Podczas odkurzania słyszy się więc jedynie szum zasysanego powietrza. Należy tutaj zaznaczyć że niektóre modele odkurzaczy centralnych są wyjątkowo ciche (poniżej 59 decybeli). Należą do jednostki Cyclovac H215 i H615.

Uwaga! Ze względu na sąsiadów warto pamiętać, że praca urządzenia jest słyszalna na zewnątrz domu. Pomimo tego że dźwięk ten nie jest jednak specjalnie głośny i dokuczliwy należy ten fakt uznać jako jeden z parametrów doboru jednostki centralnej.

Instalację centralnego odkurzacza łatwo zapchać

Fałsz. Na taki zarzut zawsze odpowiadam pytaniem: “Ile razy zapchali państwo swój domowy odkurzacz?” oraz “Co tak naprawdę się zapchało? Teleskop czy odkurzacz?”

Prawidłowo wykonana instalacja centralnego odkurzacza, nie ma prawa się zapchać. Jest ona zabezpieczona całym przemyślanym systemem zmiennych średnic i kolanek zabezpieczających przed zassaniem nieporządanych przedmiotów.
Na zabezpieczenia składają się:

  • Przekrój ssawki wynoszący ok 30 mm
  • Przewężeniami w gniazdach ssawnych o średnicy ok 40mm, na których zatrzymają sie zbyt duże przedmioty.
  • Kolanka podejściowe tuż za za gniazdami ssawnymi, które mają za zadanie zatrzymać przedmioty zbyt długie do pokonania instalacji w ścianach.
  • Cała instalacja ma średnicę ok 50 mm i są w niej zastosowane łagodne łuki. które z pewnością przepuszczą wszystkie elementy które przejdą przez system zabezpieczeń.

Oznacza to, że można używać odkurzacza centralnego bez obawy o zapchanie się instalacji.

Uwaga:
Na pokątnych wykonawców tych systemów. W ostatnim czasie coraz częściej spotykam instalacje wykonane w sposób niechlujny z nie ogradowanymi krawędziami rur lub trójnikami założonym w złym kierunku. Taka instalacja będzie się zapychać.

Ważne!!!
Zatkanej instalacji absolutnie nie można przepychać hydrauliczną sprężyną, prowadzi to do trwałych uszkodzeń rurociągu.

Odkurzacz centralny brudzi elewację

Prawda / Fałsz.

Jednostki centralne z filtrami nie brudzą elewacji.  Jednostki cykloniczne brudzą w nieznacznym stopniu.

Obok zdjęcie gniazda kanadyjskiego na białej elewacji po 3 latach od ostatniego jej mycia. Specjalnie podkreślam że jest to gniazdo kanadyjskie. Ponieważ otwierają się one pod kątem około 70-80 stopni co powoduje częściowe cofanie się wydmuchiwanego powietrza na ścianę. W gniazdach krajowej produkcji ten efekt nie występuje.

Gniazda odkurzacza centralnego montuje się w każdym pokoju

Fałsz. Gniazda montuje się w ciągach komunikacyjny w takich miejscach aby nie wymuszały one późniejszego ustawiania mebli.

Z reguły na średni dom, o powierzchni od 150 do 250 m2 wystarczy od 2 do 4 punktów ssących przy zastosowaniu 9-metrowego węża. Przy czym najdalej odkurzany punkt powinien się znajdować w odległości ok 7,5 m od gniazda ssącego.

Podobne wpisy